Trailer

B/E kørekort (trailerkørekort)


B/E kørekort betragtes som et tillæg til kørekortet til bil (kategori B), derfor skal du have erhvervet dit kørekort kategori B når du påbegynder din B/E uddannelse.

I lighed med den almindelige uddannelse til Kategori B kørekort er der også krav om, at der ved kategori B/E skal benyttes en lektionsplan (logbog) til at dokumentere dit undervisningsforløb.

Du skal deltage i mindst 4 B/E teorilektioner og 6 kørelektioner med påhængskøretøj. Undervisningen skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage.

Vi afholder B/E teoriundervisningen som holdundervisning. Se starttidspunktet på vor side " Tilmelding"

Ud over den krævede B/E teoriundervisning anbefaler vi dig at du deltager i alle teorimodulerne 1 til og med nr. 12 til kategori B. Se vort teoriprogram for bil.

Køreprøven

Køreprøven består kun af en praktisk prøve. Før du kommer ud at køre skal du kunne demonstrere til og frakobling af påhængskøretøjet, samt kunne kontrollere at forskelligt teknisk udstyr på vogntoget er lovligt.

Herefter skal du vise praktiske færdigheder i kørsel ved at køre minimum 25 min. med den køreprøvesagkyndige, herunder skal du bakke omkring et hjørne.

Hvis du ønsker at vide om netop din kombination af bil og påhængsvogn (campingvogn) kræver et B/E kørekort kan du på www. politi.dk indsætte vægtdata for køretøjerne.

Priser

PAKKE TRAILER B/E 4999,-
  • Ubegrænset teorikursus
  • 6 kørelektioner på vej

EKSTRA UDGIFTER SOM IKKE ER I PAKKERNE:

EKSTRA KØRELEKTIONER 325,-
Dobbelt DVD (teori og test) 395,-
Gebyr til politi inkl. adm. gebyr 480,-
Honorar ved køreprøve 975,-
Teoribogen 380,-

Anbefalinger

Se flere anbefalinger