Praktisk info

Kørekort som 17-årig

For at tage kørekort i Danmark skal man være min. 17 år dog kan man starte på et kursus 3 mdr. inden man fylder 17 år. Man kan gå op til Teoriprøven 1 mdr. inden det fyldte 17 år og til den praktiske tidligst på selve 17 års dagen. Man skal være bosiddende i Danmark og også have en adresse herhjemme.

Du som 17-årig skal igennem fuldstændig samme forløb for at få bilkørekort som de 18-årige skal. 

Manøvrebane bestilles ved start på teori. Senest betaling ved tilmelding på holdet.

Kørekort udstedt før 19. januar 2013 er normalt gyldigt, indtil du fylder 70 år. For de fleste ældre bilister gælder derfor, at deres kørekort skal fornys første gang, når de bliver 70 år. Kørekort udstedt fra 19. januar 2013 er gyldigt i 15 år. Kørekortet bliver ved fornyelsen gældende i 15 år.  Læs mere om de nye kørekort regler om fornyelse .

Husk: Kørekortet på prøve de første 3 år!

 

Lægeattest 

Når du skal ordne "Ansøgning om kørekort", skal du medbringe foto til egen læge, for at få en lægeattest.

Lægeattesten er gyldig 3 måneder før påtegning og 12 måneder efter påtegning.

Lægeattesten samt kopi af sygesikringsbevis afleveres på køreskolen, sammen med prøvegebyr.

For ikke danske statsborgere, afleveres tillige kopi af opholdstilladelse.

Lægeattest skal medfølge ved ansøgning om 1.gangs kørekort, erhvervskort samt ved udvidelse til stort kørekort.

 

Undervisningsforløbet og prøver

Før teoriprøven skal du have haft alle teorilektioner til og med lekt nr. 8 !

Når du ønsker at booke en tid til teoriprøve , skal du selv sørge for at få besked på køreskolen om dato og tidspunkt for prøven. Det er kun Køreskolen der booker en teoriprøve til dig og din kørelærer booker den praktiske prøve.

Skal prøven ændres, skal det ske mindst 3 hverdage før prøvedatoen inden kl 12.00.

O.B.S. Ansøgning om kørekort samt lektionsplanen skal have underskrift fra både teori- og kørelærer før teoriprøven og medbringes til prøven.(Tjek at der ikke mangler underskrifter for det er på eget ansvar!) Spørg evt. kontoret om hjælp til dette.

En bestået teoriprøve gælder i 12 måneder.

Alle elever skal før køreprøve på køreteknisk kursus, sørg for at bestille glatbanen inden du booker en tid til den praktiske prøve!

Husk ansøgning + lektionsplan + gyldig pas til køreprøven!

Du må aldrig have pauser i undervisningen mere end 3 måneder. (Starte Forfra)

 

Aflysninger og andet 

Køretimer efter lovpakkens 16 lekt. betales direkte til din kørelærer!

Afbud til køretimer, skal ske senest hverdagen før, inden kl 12.00 til din kørelærer! Da man ellers skal betale for køretiden, uanset årsagen til udeblivelsen. Dette er for at sikre at kørelæren og dig når du skal booke tider så der ikke er "huller" i kalenderen, så eleverne har bedre muligheder for at få tider hos kørelæreren.

Køb af teoribog bør så vidt muligt ske på køreskolen, således at alle benytter den samme bog.

Sørg for ordenligt fodtøj til køretimer. Træsko, sko uden hælekapper og sko med høje hæle frarådes.

Manøvrebane kursus og køreteknisk kursus aflyses senest 7 dage før.

Kørekortet er normalt gyldigt til du fylder 70 år.

Husk: Kørekortet på prøve de første 3 år!

Anbefalinger

Se flere anbefalinger