Førstehjælp

OBS: Du kan godt starte på kørekortet før du har gennemført et førstehjælpskursus.

Et intensivt kursus hvor du lærer færdselsrelateret førstehjælp. Loven kræver at alle der skal have kørekort for første gang skal vedlægge kursusbevis for gennemført færdselsrelateret førstehjælp.

Dette kursusbevis i skal sammen med andre dokumenter f.eks. lægeattest indleveres til politiet når teoriprøven skal bestilles. Kurset må ikke være mere end 12 måneder gammelt, og skal være gennemført af en instruktør som er autoriseret af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset omfatter 8 timers undervisning indeholdende førstehjælp i basal genoplivning (3 timer) og færdselsrelateret førstehjælp (4 timer). Formålet er at bibringe dig viden, færdigheder og de rette holdninger, til at sætter dig i stand til at yde en kvalificeret førstehjælp ved trafikulykker.

Anbefalinger

Se flere anbefalinger